Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładająca na gminę z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą gmina zobowiązana jest odbierać odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

Gmina zobowiązana jest również do przygotowywania i przeprowadzania przetargu, w drodze którego zostaje wyłoniony przedsiębiorca, którego obowiązkiem jest odbieranie odpadów komunalnych.

Przedsiębiorca odbierający w 2023 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Grodziec to:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o. o.

ul. Konińska 78

62-570 Rychwał

tel 63 248 10 79

tel 693 021 254

 

Przedsiębiorca dostarczy harmonogramy Mieszkańcom przed pierwszym wywozem odpadów.