Wspólnie zadbajmy o „Serce pełne nakrętek” - logo    Kosz w kształcie serca, służący do zbiórki nakrętek ustawiony został przed Urzędem Gminy Grodziec: ul. Główna 17, 62-580 Grodziec. Nakrętki, zamiast do kosza na śmieci wystarczy wrzucić do specjalnego pojemnika. Można tam wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy kolor. Liczy się każda nakrętka.
Zbieranie nakrętek to nie tylko pomoc potrzebującym - to również dbanie o środowisko.
    Zgromadzone nakrętki będą przekazywane osobą zainteresowanym po uprzednim zadeklarowaniu wzięcia udziału w akcji „Serce pełne nakrętek”. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Grodziec z dopiskiem „Serce pełne nakrętek”. Zgodnie z regulaminem akcji przy rozdziale zebranych nakrętek, decyduje kolejność wpływu deklaracji do Organizatora. Informacja o wsparciu konkretnego celu, będzie podawana do publicznej wiadomości.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

 

Warsztaty ekologiczny majsterkowicz - plakat