Zielone pracownie

 

 

Nazwa urzędu

Urząd Gminy Grodziec

Adres


Ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Numer pokoju

11

Dni przyjmowania
wniosków


W dniach pracy urzędu
po wcześniejszym umówieniu
się 

Nr telefonu

(63) 248-55-00 w.25

Osoby do kontaktu  

Aleksandra Brzęcka
Agnieszka Szczecińska 

 

 Punkty przyjmowania wniosków - przycisk        O programie - przycisk
 Czyste powietrze - Maj 2021    „Czyste Powietrze” - trzecia część programu
 lipiec 2022    styczen 2023

 

Wykaz podmiotów odbierających odpady

komunalne od właścicieli nieruchomości na

terenie Gminy Grodziec

 

(art. 3 ust. 1 pkt 9 lit. a) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1454)).

Podmioty odbierające odpady komunalne:
- przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Działalności Regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres / oznaczenie siedziby

1

 Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun

 Roztoka 6, 62-513 Krzymów

2

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Spółka z o.o.

 ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz

3

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych                                                Spółka Akcyjna

 ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz

4

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

 ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew

5

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Konin

 ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin

6

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o. o.

 ul. Konińska 78, 62-570 Rychwał

7

Zakład Oczyszczania „GMI-TUR” Wiesław Baranowski

 ul. I. Paderewskiego 17, 62-700 Turek

8

"OLEX" Waldemar Kończak

 Królików 89, 62-580 Grodziec

9

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA TERENU BAKUN Dorota Bakun

 Roztoka 6, 62-513 Krzymów