XXIII Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 30.09.2020 r.

XXII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 12.08.2020 r.

XXI Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 23.07.2020 r.

XX Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 07.07.2020 r.

XIX Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 10.06.2020 r.

XVIII Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 22.05.2020 r.

XVII Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 10.04.2020 r.

XVI Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 23.03.2020 r.

XV Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 20.02.2020 r.

XIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 21.01.2020 r.

XIII Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 18.12.2019 r.

XII Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 26.11.2019 r.

XI Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 16.10.2019 r.

X Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 28.08.2019 r.

IX Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 28.06.2019 r.

VIII Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 11.06.2019 r.

VII Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 14.05.2019 r.

VI Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 29.03.2019 r.

V Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 22.02.2019 r.

IV Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 25.01.2019 r.

III Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 21.12.2018 r.

II Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 03.12.2018 r.

I Sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji - 23.11.2018 r.

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy w Grodźcu

Urząd Gminy Grodziec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Urzędu Gminy w Grodźcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wiesława Szeflińska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 248 55 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Grodziec
 • Adres: ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 248 55 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków: Wejścia do budynków nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych

Korytarze nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych

W budynku nie ma windy.

Przy wejściach do budynku nie ma pochylni.

Przy wejściach do budynku nie ma platform.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Za budynkiem znajduje się parking z możliwością parkowania osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.