Informacja

Wójt Gminy Grodziec podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 listopada 2015 roku została zakończona inwestycja pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy- Etap I”. Na realizację tego zadania Gmina Grodziec otrzymała dotację ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 150 000 zł.

Podstawowe parametry dotyczące inwestycji:
1.Szerokość drogi-  4,50m
2.Długość drogi-  1302m
3.Szerokość pobocza- 0,75m
Całkowity koszt w/w inwestycji wyniósł 612 891,62 zł.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Otrzymują:

  1. Informację zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziec
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grodziec
  3. Sołtys Sołectwa Stare Grądy i Sołtys Sołectwa Nowe Grądy:
    1) tablice ogłoszeń w Starych Grądach i Nowych Grądach
    2) podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty