Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, odnotowano w 2013 roku 286 osób zarejestrowanych, w tym 18 osób z prawem do zasiłku i 268 osób bez prawa do zasiłku. 50 osób to osoby pozostające bez pracy powyżej 2 lat. Największy procent bezrobocia stanowią osoby w wieku 18 – 34 lat.

Struktura bezrobocia w gminie Grodziec na podstawie danych PUP w Koninie w latach 1995-2013 przedstawia się następująco według załączonej tabeli: POBIERZ.xls.