Grodziec kościółKościół Parafialny w Grodźcu -  Parafia została założona w XVI w. (do 1818 r. należała do arch. gnieźnieńskiej). Pierwszy kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła, drewniany, który istniał na pewno od początku funkcjonowania parafii, w l pół. XVIII w. zupełnie podupadł. W jego miejscu Aleksander Kożuchowski, dziedzic miejscowy, wystawił w 1746 r. nowy kościół drewniany, który spalił się w 1893 r. Od niepamiętnych czasów kościół grodziecki posiadał figurę Najśw. Maryi Panny, uważaną powszechnie za cudowną (obecnie nie istniejąca).Obecny kościół parafialny p.w. św. Wojciecha zbudowany za czasów ks. Wojciecha Góreckiego, w latach 1893-1900, był konsekrowany w 1901 r.

Grodziec palac1Zespół  Dworski -   W Grodźcu znajduje się zespół pałacowo - parkowy   o powierzchni 16.12 ha . W parku krajobrazowym ze śladami osiemnastowiecznego założenia regularnego rośnie wiele okazałych drzew, m. in. dęby o obwodach sięgających 650 cm. Na terenie parku znajdują się trzy interesujące zabytki: centralnie usytuowany dwór (1639 r.), przebudowany w 1785 r. z wygodnym podjazdem na wysokość pierwszego piętra,  oraz z sześciokolumnowym portykiem dostawionym na początku XIX wieku,

Kościół KrólikówKościół św. Michała Archanioła – pierwotnie gotycki, prawdopodobnie z drugiej poł. XIV lub XV w., zrujnowany w poł. XVIII w. – został odbudowany w latach 1763-1804 w stylu barokowym. Podczas odbudowy wykorzystano mury gotyckiej świątyni, przedłużając nawę w kierunku zachodnim. Po bokach nawy znajdują się dwie kaplice, północna z 1863 r. i południowa z 1846 r. Wewnątrz bogata dekoracja stiukowa i polichromia rokokowa z lat 1790-97. Wyposażenie głównie rokokowe ( m.in. ołtarze i ambona). Obecnie pięknie odrestaurowano prezbiterium, odsłaniając od zewnątrz fragment gotyckiego muru, wewnątrz zaś ukazując pozostałości gotyckich fresków. W zewnętrzną ścianę prezbiterium wmurowano dwie kamienne płyty romańske z płaskorzeźbionymi krzyżami, pochodzące prawdopodobnie z XIII w.

Dwór BiskupiceZespół Dworski w Biskupicach jest wpisany do Rejestru Zabytków Gminy Grodziec. Tworzą go atrakcyjny turystycznie dwór murowany około 1820 r. - obecnie budynek Szkoły Podstawowej oraz park dworski z I połowy XIX w.