Kościół KrólikówKościół św. Michała Archanioła – pierwotnie gotycki, prawdopodobnie z drugiej poł. XIV lub XV w., zrujnowany w poł. XVIII w. – został odbudowany w latach 1763-1804 w stylu barokowym. Podczas odbudowy wykorzystano mury gotyckiej świątyni, przedłużając nawę w kierunku zachodnim. Po bokach nawy znajdują się dwie kaplice, północna z 1863 r. i południowa z 1846 r. Wewnątrz bogata dekoracja stiukowa i polichromia rokokowa z lat 1790-97. Wyposażenie głównie rokokowe ( m.in. ołtarze i ambona). Obecnie pięknie odrestaurowano prezbiterium, odsłaniając od zewnątrz fragment gotyckiego muru, wewnątrz zaś ukazując pozostałości gotyckich fresków. W zewnętrzną ścianę prezbiterium wmurowano dwie kamienne płyty romańske z płaskorzeźbionymi krzyżami, pochodzące prawdopodobnie z XIII w.

 

Kościół Królików

Podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w 2000 r. odkryto po północnej stronie obecnej świątyni fragmenty fundamentów niewielkiego kościoła  romańskiego  wzniesionego prawdopodobnie w XII-XIII w. Budowla miała kształt prostokąta zamkniętego od wschodu niewielką absydą. Obok kościoła stoi neogotycka dzwonnica  z 1865 r. Przy prezbiterium leży głaz narzutowy o obwodzie 380 cm i wysokości 130 cm, według miejscowej tradycji jest to kamień ofiarny z czasów pogańskich.