D Y Ż U R
Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec

      Przewodniczący Rady Gminy Grodziec uprzejmie informuje, że przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 17.00 w pokoju nr 13 lub w miejscu umówionym z zainteresowanym poza Urzędem Gminy.

      Zgłoszenia zainteresowanych przyjmuje Pani Krystyna Szynkiewicz w biurze Rady Gminy, pokój nr 14, tel. (63) 2485500 wew. 30.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak