Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 38,62-580 Grodziec.

    Osoby, które chciałyby otrzymać wsparcie ze strony specjalisty z zakresu uzależnień mogą uzyskać pomoc w godzinach pracy punktu tj. 12:30 do 15:30 zgodnie z harmonogramem pracy.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu w dniach 9-16  grudnia 2022 r. skoordynowała realizację programu profilaktycznego „Cukierki” w czterech szkołach na terenie gminy Grodziec.

Sześć edycji programu skierowanego dla uczniów klas I-III przeprowadzono w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. Wzięło w nich udział 140 uczniów. Realizatorem programu było Centrum Profilaktyki i Reedukacji „ATELIER” z Krakowa.

Program wczesnej profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Celem programu było przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Podczas warsztatów dzieci pracując w grupach rozwijały samodzielne, twórcze myślenie, kształtowały umiejętność troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi oraz uczyły się postaw asertywnych względem osób nieznajomych.

„Cukierki” w szkołach – realizacja programu profilaktycznego - zdjęcie 1