Program „Debata” - logo

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu w dniach 5-7 kwietnia 2022 r. skoordynowała realizację rekomendowanego przez KCPU programu profilaktycznego „Debata” w czterech szkołach na terenie gminy Grodziec.

Sześć warsztatów skierowanych dla uczniów klas V-VII przeprowadzono w wymiarze 3 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. Wzięło w nich udział 170 uczniów. Realizatorem programu było Centrum Profilaktyki i Reedukacji „ATELIER” z Krakowa.

Celem ogólnym programu „Debata” prof. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

Efektem zastosowanych strategii w programie jest zmniejszenie tendencji do zachowań ryzykownych związanych z alkoholem podejmowanych przez młodzież, ukształtowanie właściwych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu, zmniejszenie ryzyka wystąpienia krótkoterminowych i odroczonych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych, integracja środowiska szkolnego i rodzinnego w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych oraz klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia.

Program „Debata” - zdjęcie 1

 Program „Debata” - zdjęcie 2    Program „Debata” - zdjęcie 3

 Program „Debata” - zdjęcie 4