”Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie Grodziec w roku 2021” - wyniki konkursu - zdjęcie