Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze  gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn. "Gotujemy regionalnie w Gminie Grodziec"

Do pobrania:

1. Uchwała

2. Zarządzenie Skład Komisji

3. Zarządzenie Ogłoszenie Konkursu

4. Załącznik Nr 1 - Otwarty konkurs

5. Wzór oferty - word

6. Wzór oferty - pdf

7. Ramowy wzór umowy - pdf

8. Wzór sprawozdania - word

9.Wzór sprawozdania - pdf

10. Załącznik do Sprawozdania - Zestawienie dokumentów księgowych do kontroli - word

11. Załącznik do Sprawozdania - Zestawienie dokumentów księgowych do kontroli - pdf