Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 03 sierpnia 2021 r.

IP.525.2.2021

OGŁOSZENIE

 

    Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożonej przez Stowarzyszenie „Aktywni w muzyce, aktywni w społeczeństwie” z siedzibą w Królikowie 78B, 62-580 Grodziec pn. „MUZYKOBRANIE” przyznaje ww. Stowarzyszeniu kwotę dotacji 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych 00/100).

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: