Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn. „Gotujemy regionalnie w Gminie Grodziec" - jpg