Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Grodziec w roku 2022.

 

Do pobrania: