Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Grodziec w roku 2022 pn. ”Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym roku 2022”.

 

Do pobrania: