Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 22 czerwca 2022 r.


IP.525.1.2022

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej złożonej przez Stowarzyszenie „Koło Kobiet” z siedzibą w m. Biskupice 59, 62-580 Grodziec pn. „Biskupickie Wianki 2022” przyznaje ww. organizacji kwotę dotacji w wysokości 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych 00/100).

/-/ Mariusz Woźniak
Wójt Gminy Grodziec

Do pobrania: