Wójt Gminy Grodziecogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn. „Piknik rodzinny – Bezpieczne wakacje”

 

Do pobrania: