Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 01 lipca 2022 r.

IP.525.3.2022

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożonej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grądach z siedzibą w m. Stare Grądy 21, 62-580 Grodziec pn. „II Dzień Grądeckich Łobuziaków” przyznaje ww. organizacji kwotę dotacji w wysokości 2 000,00 złotych.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: