Protokol z przebiegu konsultacji spolecznych projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec

Do pobrania.