OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie upowszechniania kultury pn.”Muzyka dla wszystkich”.

 

Zarządzenienr IP.0050.164.2016 wraz z treścią ogłoszenia

Oferta realizacji zadania publicznego – Załącznik nr 1

Wzór umowy – Załącznik nr 2

Sprawozdanie wykonania zadania publicznego – Załącznik nr 3

Uchwała nr XIII/87/2015