Grodziec, dnia 6 grudnia 2016 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grodziec

 

O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.                        

Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.

1.      Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.

2.      Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Data rozpoczęcia konsultacji     - 14.12.2016 r.
Data zakończenia konsultacji    - 20.12.2016 r.

3.      Formy konsultacji

1)     przyjmowania opinii i uwag na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, na adres Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,

2)     umieszczenia na stronie internetowej www.grodziec.pl i na tablicy ogłoszeń

urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag
drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.     Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:
www..grodziec.pl/zakładka Organizacje pozarządowe/
www.bip.grodziec.pl /zakładka Komunikaty/.

 

Wójta Gminy Grodziec

/-/ Anna Andrzejewska

 

Do pobrania

  1. Projekt uchwały
  2. Załącznik do regulaminu