OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie upowszechniania kultury pn. „Muzyka dla wszystkich”.

Zarządzenie Nr RG.0050.92.2015.pdf
Ogłoszenie z załącznikami.pdf