OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkursie ofert na na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzeczmieszkańców Gminy Grodziec w 2016 roku w formie wsparcia pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym.

 

Zarządzenie Nr FN.0050.130.2016 Wójta Gminy Grodziec

Ogłoszenie

Oferta realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1

Wzór umowy - Załącznik nr 2

Sprawizdanie wykonania zadania publicznego - Załącznik nr 3