Wójt Gminy Grodziec informuję, iż rozstrzygnięto otwarty konkurs oferta na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Grodziec w 2017 roku w formie wsparcia pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym”

Ogloszenie male

 

 

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty pn. konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Grodziec w 2017 roku w formie wsparcia pn. „ Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym”.

 

Do pobrania: