Wójt Gminy Grodziec działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.), art. 27 i art. 28 ustawy   z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XI/67/2015 Rady Gminy Grodziec  z dnia 07 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania sportu w Gminie Grodziec informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2016 dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Grodziec w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w uchwały.

 

Do pobrania:

1. Otwarty konkurs ofert 2016 dla klubów sportowych

2. Uchwała o sporcie z uchyleniem cześci uchwały

3. Umowa

 

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie upowszechniania kultury pn.”Muzyka dla wszystkich”.

 

Zarządzenienr IP.0050.164.2016 wraz z treścią ogłoszenia

Oferta realizacji zadania publicznego – Załącznik nr 1

Wzór umowy – Załącznik nr 2

Sprawozdanie wykonania zadania publicznego – Załącznik nr 3

Uchwała nr XIII/87/2015

 

 

Protokol z przebiegu konsultacji spolecznych projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec

Do pobrania.

 

 

Grodziec, dnia 20 września 2016 roku


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grodziec

O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.


Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Projekt Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.
 2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
  Data rozpoczęcia konsultacji  - 28.09.2016
  Data zakończenia konsultacji - 05.10.2016
 3. Formy konsultacji
  1. przyjmowania opinii i uwag  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, na adres Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,
  2. umieszczenia na stronie internetowej www.grodziec.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwagdrogą  elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

www.grodziec.pl/zakładka Organizacje pozarządowe/

www.bip.grodziec.pl /zakładka Komunikaty/.


Wójta Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska


Do pobrania
1. Projekt uchwały
2. Załącznik do regulaminu