OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkursie ofert na na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzeczmieszkańców Gminy Grodziec w 2016 roku w formie wsparcia pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym.

 

Zarządzenie Nr FN.0050.130.2016 Wójta Gminy Grodziec

Ogłoszenie

Oferta realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1

Wzór umowy - Załącznik nr 2

Sprawizdanie wykonania zadania publicznego - Załącznik nr 3

 

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie upowszechniania kultury pn. „Muzyka dla wszystkich”.

Zarządzenie Nr RG.0050.92.2015.pdf
Ogłoszenie z załącznikami.pdf

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym wspierania rozwoju sportu w gminie Grodziec pn. „Wspieranie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2015”.

Zarządzenie RG.0050.70.2015.pdf

Załącznik do zarządzenia RG.0050.70.2015.pdf