Grodziec, dnia 20 września 2016 roku


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grodziec

O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.


Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Projekt Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.
 2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
  Data rozpoczęcia konsultacji  - 28.09.2016
  Data zakończenia konsultacji - 05.10.2016
 3. Formy konsultacji
  1. przyjmowania opinii i uwag  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, na adres Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,
  2. umieszczenia na stronie internetowej www.grodziec.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwagdrogą  elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

www.grodziec.pl/zakładka Organizacje pozarządowe/

www.bip.grodziec.pl /zakładka Komunikaty/.


Wójta Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska


Do pobrania
1. Projekt uchwały
2. Załącznik do regulaminu

 

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkursie ofert na na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzeczmieszkańców Gminy Grodziec w 2016 roku w formie wsparcia pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym.

 

Zarządzenie Nr FN.0050.130.2016 Wójta Gminy Grodziec

Ogłoszenie

Oferta realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1

Wzór umowy - Załącznik nr 2

Sprawizdanie wykonania zadania publicznego - Załącznik nr 3

 

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie upowszechniania kultury pn. „Muzyka dla wszystkich”.

Zarządzenie Nr RG.0050.92.2015.pdf
Ogłoszenie z załącznikami.pdf

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym wspierania rozwoju sportu w gminie Grodziec pn. „Wspieranie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2015”.

Zarządzenie RG.0050.70.2015.pdf

Załącznik do zarządzenia RG.0050.70.2015.pdf