Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 6 marca 2023 r.

IP.525.2.2023

OGŁOSZENIE

 

    Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożonej przez Stowarzyszenie „Grupa Motocyklowa Joker’s” z siedzibą w m. Lądek 35, 62-580 Grodziec pn. „Motocyklowy dzień kobiet” przyznaję ww. Stowarzyszeniu kwotę dotacji w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do dnia 06.03.2023 r. do godz. 10.00 osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Grodziec pokój nr 11 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

Do pobrania:

 

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 23 lutego 2023 r.

IP.525.1.2023

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożonej przez Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Królików z siedzibą w m. Królików 52, 62-580 Grodziec pn. „Urodzinowa kawa z KGW Sołectwa Królików” przyznaje ww. organizacji kwotę dotacji w wysokości 3 500,00 złotych.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania:

 

 

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 3 lutego (piątek) 2023 r. do godz. 13.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Urzędu.

 

Do pobrania: