Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 3 lutego (piątek) 2023 r. do godz. 13.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Urzędu.

 

Do pobrania:

 

 

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023”.

 

Do pobrania:

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023”.

Do pobrania:

 

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 23 października 2022 r.

IP.525.5.2022

OGŁOSZENIE

    Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” z siedzibą w m. Wielołęka 55, 62-580 Grodziec, pn. „Świąteczne inspiracje” przyznaję ww. organizacji kwotę dotacji w wysokości 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych 00/100).

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania:

 

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do dnia 2022-11-17 do godz. 10.00 osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Grodziec pokój nr 11 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: