lus logo

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

 

Zgodnie z umową  nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-01 informujemy, iż trwałość projektu jest realizowana poprzez kontynuację zatrudnienia jednej opiekunki środowiskowej do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi do 31.12.2020 r.

 

lus logo

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

 

Zgodnie z umową  nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-01 informujemy, iż trwałość projektu jest realizowana poprzez kontynuację zatrudnienia jednej opiekunki środowiskowej do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.