lus logo

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

 

Zgodnie z umową  nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-01 informujemy, iż trwałość projektu jest realizowana poprzez kontynuację zatrudnienia jednej opiekunki środowiskowej do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

 

PROJEKT "LUS" – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim 2017-2018

Harmonogram wsparcia na grudzień - do pobrania

 

PROJEKT "LUS" – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim 2017-2018

Harmonogram wsparcia na listopad - do pobrania