Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń

W terminie do dnia 01.12.2020 r. producenci świń, którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej do ARiMR.

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedziby stada tego producenta w okresie obejmującym sprzedaż świń od czwartego kwartału 2019 r. do trzeciego kwartału 2020 r.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń w terminie do 1.12.2020 r.

 

Więcej informacji na stronie ARiMR pod linkiem:

Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (arimr.gov.pl)

 

KOMUNIKAT

JARMARK W GRODŹCU ODWOŁANY!

 

    W związku z przypadającym na dzień 17.11.2020 r. jarmarkiem – przypominam, że plac targowy w Grodźcu ze względu na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się covid-19 pozostaje zamknięty do odwołania. O otwarciu targowiska poinformujemy Państwa za pomocą strony internetowej www.grodziec.pl oraz aplikacji e-kurenda.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

GRODZIEC, DNIA 12 LISTOPADA 2020 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 19 LISTOPADA /CZWARTEK/ 2020 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 8.00.

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Kamil Rezler