Grodziec, dnia 6 lutego 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

DNIA 13 LUTEGO 2019 ROKU /ŚRODA/ GODZ. 8.00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Kamil Rezler