edowod

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego –
potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania
granic niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły
używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną
i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:

  • logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
  • elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
  • korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Pełna informacja do pobrania.