GRODZIEC, DNIA 30 KWIETNIA 2019 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ GODZINY POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZADU, BUDŻETU I PORZADKU PUBLICZNEGO

 

Z GODZINY 13.00 NA GODZINĘ 10.00

 

DNIA 8 MAJA /ŚRODA/ 2019 ROKU W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Kazimierz Kaźmierski