Grodziec, dnia 6 maja 2019 r

 

I N F O R M A C J A

 

    INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 15 MAJA / ŚRODA/ 2019 ROKU O GODZINIE 10.00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański