WÓJT GMINY GRODZIEC

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 14.05.2019 r. do 04.06.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy miejsc pod ustawienie kontenerów na odzież.

Informacje można uzyskać w Referacie IP Urzędu Gminy Grodziec, pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: