Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia i informacje

 

GRODZIEC, DNIA 23 MAJA 2019 R.

Z A W I A D O M I E N I E

 

   PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH W DNIU 3 CZERWCA /PONIEDZIAŁEK/ 2019 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 13.00.

 

Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych

/-/ Agata Różańska