Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że czwarty raport Monitoringu Suszy Rolniczej wskazuje na dalsze utrzymywanie się zagrożenia suszą w Państwa Gminie. Szczegóły na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3010/