Grodziec, dnia 20 listopada 2019 roku

ZAWIADOMIENIE

 

    PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH W DNIU 28 LISTOPADA 2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZINIE 14:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych

/-/ Agata Różańska