OR.0002.14.2020

Grodziec, dnia 20 stycznia 2020 r.

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

  

                                                                             

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.)  na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 21 stycznia 2020 roku /tj. wtorek/ o godz. 11.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 rok na obszarze Gminy Grodziec.
  4. Uchwała w sprawie przystąpienia sołectwa Grodziec do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”.
  5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
  6. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2035.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie XIV sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady
/-/ Zenon Olejniczak

Do pobrania: