Grodziec, dnia 11 lutego 2020 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 18 LUTEGO 2020 ROKU /WTOREK/ GODZ. 9.00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek