GRODZIEC, DNIA 23 MARCA 2020 ROKU

Z A W I A D O M I E N I E

 

    W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane na dzień:

27.03.2020 R. (PIĄTEK) GODZ. 13:00

Odbędzie się w terminie późniejszym.

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański