Grodziec, dnia 21 maja 2020 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/85/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku zwołuję na dzień 29 maja 2020 roku o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański