GRODZIEC, DNIA 28 MAJA 2020 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

     PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 4 CZERWCA /CZWARTEK/ 2020 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14.00.

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Kamil Rezler