Uprzejmie informuję, że firma Verbum Akademia Szkoleń Sp. z o.o. którą mam zaszczyt kierować realizuje projekt nr RPWP.06.03.01-30-0101/15 „Własna Firma – Twój Sukces” na otrzymanie dotacji na założenie własnej firmy dla kobiet zamieszkałych na terenie Grodźca.

Firma maly

W ramach realizowanego projektu oferujemy:

  • Udzielenie bezzwrotnej dotacji w kwocie 22 700 zł.
  • Wsparcie pomostowe w kwocie 1750 miesięcznie przez okres 1 roku.
  • Kwota 1600 zł na specjalistyczne usługi doradcze.
  • Specjalistyczne szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej firmy.
  • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Istotnym elementem wsparcia w/wym. Projektu jest dotychczas nie stosowane wsparcie pomostowe w kwocie 1750 zł miesięcznie przez okres 1 roku.

Rekrutacja do projektu przewidziana do 31.08.2016 r.
Osobą do kontaktu z ramienia realizatora  projektu jest Pani Halina Nowak tel. 661 291 706
Szczegóły informacji o projekcie zawarte są na stronie internetowej www.gwarancja.com.pl .

 

Z poważaniem.
Andrzej Nowakowski
Prezes Zarządu
VERBUM Akademia Szkoleń Sp. z o.o.

Plakat do pobrania.