Grodziec, dnia 29 września 2020 roku

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 9 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, 
Budżetu i Porządku Publicznego

/-/ Kazimierz Kaźmierski