INFORMACJA

Wójt Gminy Grodziec informuje o możliwości
składania wniosków na stypendium szkolne na nowy

rok szkolny 2016/2017

1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu pokój nr 6.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi
w zależności od sytuacji rodzinnej są:

  1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny: zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury.
  2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.
  3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium.
  4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa, lub o nie posiadaniu gospodarstwa.
  5. Zaświadczenie z  PUP, historia bezrobotnego.
  6. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego
  7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.
  8. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (dwojga rodziców – formularz do pobrania w Urzędzie Gminy).

3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu pokój nr 6 lub telefonicznie (63) 2485500 wew. 37,38.

 

/-/ Wójt Gminy Grodziec

Anna Andrzejewska

Wniosek do pobrania.